Ga met de cursor over
fondkleur
headerDHFSsite

Theo Bodewes

Jos Hartwig

Jan Herder

Andries Kuipers

Henk Marinus

Bieuwe van der Meulen

Jeen van der Meulen

Wiebren Nieuwenhuis

Hotze de Roos

Lolke Jan Schurer

Jan Willem Visser

Wie zijn 'de Hearen fan Smelne'?

Zoals eerder genoemd zijn het jonge middelbare mannen. Die stuk voor stuk een rijke levenservaring hebben die ze ook graag willen delen. Op serieuze wijze maar niet somber. De lijfspreuk van de hearen is 'Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci', wat betekent: 'Hij behaalt elke stem, die het nuttige aan het aangename paart'... Of in simpel Hollands: 'Het nuttige met het aangename verenigen'.
De mannen die dit credo ook in 2019 beamen zijn:

payoff
ScanHfSgroep

?

item4b2 item4c1b1 item4c1b item4b1b item4b1 item4c item4b item4b1a item4c1a item4d item4d1